Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ T3, 02/04/2019, 08:54 GMT+7

Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh.

TOP